Angela Dimitriou, Stathis Aggelopoulos & Nikos Tzoumas Greek Concert on April 21, 2002

Christmas @ the Roxy on December 25, 2003

Roxy Thanksgiving on November 27, 2003

Pantazis Concert at Roxy on March 10, 2002

Christmas Greek Night on December 25, 2001

Roxy Christmas Night on December 25, 2002

Roxy Thanksgiving Night on November 29, 2001

Easter Greek Night at the Roxy on May 5, 2002

Easter at the Roxy on April 15, 2001

Christmas Greek Night at the Roxy on December 25, 2000