Aria on April 15, 2005

Rumor on April 10, 2005

Greek Independence Day Parade on April 10, 2005

Aria on April 8, 2005

Aria on April 1, 2005

Aria on March 25, 2005

Pantazis & Giagousi Greek Concert at Moseley’s

Aria on March 18, 2005

Caprice on March 12, 2005

Aria on March 11, 2005